Troykaia Polozovich Barsoi’s   Troykaia Polozoivch Barsoi’s…een passie…sinds 1976  
Français English  
www.barsoi.be - www.borzoi.be
Ons contacteren  
 
  Reuen     Troykaia Polozovich Ilja  
Fotoalbum
Stamboom